Stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat

Stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate in relatia B2B

 

Ordinul ANAF nr.12 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate in relatia B2B a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.27 din data de 10 ianuarie 2022.

Mentionam ca produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate in relatia B2B, pentru care se transmit facturile emise in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, reglementat prin OUG nr.120/2021 (privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea OG nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea), si justificarea incadrarii produselor in aceasta categorie sunt prevazute in anexa care face parte integranta din Ordinul recent publicat.

 

Prin intermediul O.ANAF nr.12/2022 au fost stabilite cinci categorii de produse considerate cu risc fiscal ridicat (prevazute in Anexa la Ordin), fiind, totodata, precizate, pentru fiecare produs in parte, motivatiile incadrarii in categoria de risc fiscal ridicat:

 

 • Legumele si fructele:

Este vorba, mai precis, de codurile NC de la 0701 la 0714 (legume comestibile si anumite radacini si tubercuri) si de la 0801 la 0814 (fructe comestibile si fructe cu coaja lemnoasa; coaja de citrice sau de pepeni). Din motivatia autoritatilor reiese ca, in aceste cazuri, exista un grad redus de fiscalizare a veniturilor, din moment ce, de obicei, in urma controalelor fiscale, veniturile realizate lipsesc din evidentele financiar-contabile.

Natura produselor, respectiv caracterul perisabil si destinatia finala a acestora, cererea ridicata, modalitatile specifice de comercializare catre consumatorul final, inclusiv din perspectiva utilizarii pregnante a numerarului ca modalitate de plata in pietele agroalimentare, ingreuneaza reconstituirea trasabilitatii produselor si favorizeaza evaziunea fiscala”, scrie sursa citata.

 • Bauturile alcoolice:

Aici sunt prinse codurile NC de la 2203 la 2208. Referitor la la bauturile alcoolice, autoritatile precizeaza ca riscul de evaziune fiscala este foarte ridicat, chestiune sesizata inclusiv de asociatiile reprezentative din domeniu.

„Recunoscut fara echivoc ca un domeniu predilect in care gradul ridicat de impozitare, comparativ cu alte produse destinate consumului uman al caror pret final nu include accizele, influenteaza decizia unor contribuabili de rea-credinta de a se implica in fenomene de evaziune fiscala cu aceste produse specifice”, potrivit ordinului.

 • Constructiile noi:

Constructiile noi sunt cele mentionate la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

“f)  livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. In sensul prezentului articol se definesc urmatoarele:

 1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;
 2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;
 3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;
 4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea constructiei sau a partii din constructie, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii, respectiv valoarea inregistrata in contabilitate in cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidenta contabila si care nu aplica metoda de evaluare bazata pe cost in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara, sau valoarea stabilita printr-un raport de expertiza/evaluare, in cazul altor persoane impozabile. In cazul in care se instraineaza doar o parte din constructie, iar valoarea acesteia si a imbunatatirilor aferente nu pot fi determinate pe baza datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate in baza unui raport de expertiza/evaluare;”

Potrivit justificarii incadrarii constructiilor in categoria de risc fiscal ridicat, autoritatile precizeaza faptul ca volumul tranzactiilor si dinamica acestora, regimul fiscal care cuprinde anumite specificitati si varietatea modalitatilor de utilizare ulterioara a produsului finit la nivelul societatilor necesita o monitorizare operativa a tranzactiilor pentru prevenirea evaziunii fiscale prin identificarea timpurie a cazurilor de neconformare fiscala si aplicarea tratamentului fiscal corespunzator.

 

 • Produsele minerale:

La produse minerale sunt incluse urmatoarele coduri:

 • COD NC de la 2201-2202 inclusiv Ape, inclusiv ape minerale naturale sau artificiale si ape gazeificate care nu contin zahar sau alti indulcitori si nici aromatizanti;
 • COD NC 2505 – Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate;
 • COD NC 2517 – Prundis, pietris, pietre concasate, din cele folosite in general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru caile ferate sau alt balast, pietris si silex, chiar tratate termic; macadam de zgura, de zgura metalurgica, de deseuri industriale similare, care contine chiar materiale cuprinse in prima parte a pozitiei; macadam gudronat pentru sosele; granule, sparturi si praf din pietre de la pozitiile 2515 sau 2516, chiar tratate termic.

Produsele minerale au relevat un risc fiscal asociat atat extractiei, cat si comercializarii ulterioare.

Potrivit celor de la ANAF, apa minerala naturala este pusa pe acelasi palier de risc cu fructele si legumele, din moment ce vorbim de un produs pentru consum. Totodata, „Cererea crescuta de agregate minerale generata de sectorul de constructii, dificultatea monitorizarii intregii productii si a reconstituirii cantitatilor de materii prime incorporate in produsul finit fac dificila refacerea trasabilitatii produselor si favorizeaza evaziunea fiscala”.

 • Imbracamintea si incaltamintea:

Reprezentantii ANAF spun ca din controalele lor au aflat ca aceste produse sunt folosite des in circuite de evaziune fiscala.

„Modul de actiune bazat pe ciclul de comercializare relativ redus si caracterizat de interpunerea pe circuitul de tranzactionare a unor societati cu un comportament fiscal inadecvat care preiau, in mod formal, mare parte din sarcina fiscala, fara a realiza plata obligatiilor fiscale, determina necesitatea unei monitorizari operative a tranzactiilor derulate ca premisa pentru prevenirea si descoperirea timpurie a faptelor ilicite”, este subliniat in noul act normativ.

Mentionam ca aceasta este categoria la care sunt incluse cele mai multe coduri NC din lista de produse cu risc ridicat data de ANAF: cod NC 6401-6117 si 6201-6217

 

Timisoara

15.01.2022

English EN Romanian RO